Inschrijvingsformulier leden

Het jaarlijks lidgeld dient na inschrijving overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE88 0016 7771 6141 
ten voordele van VZW OTV Terbiest. Het lidgeld bedraagt € 60 per geleider.

Bij het indienen van dit lidmaatschap ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten van VZW OTV Terbiest als eveneens de privacywetgeving 2018. Ook geef ik hierbij toestemming om foto's, gemaakt tijdens clubactiviteiten, te gebruiken voor de website en de facebookpagina van OTV Terbiest.

Indien je met meerdere honden wenst te trainen, gelieve dan die gegevens door te geven via e-mail: vzwotvterbiest@hotmail.com